Analytics 2013 - Day 1 - SAS Presents - Udo Sglavo

50:09

A New Face for Analytical Clients Udo Sglavo, SAS and Jared Dean, SAS